inONE Idea Community

We would love to hear your ideas for our platform. And please vote on other ideas. This would help us make inONE better for you.

Add back buttons to store UI

* Log in bij een store

– klik op BEKIJK ONLINE ASSORTIMENT – als je terug wilt naar store dashboard kan dat alleen via de terug knop in de Browser of het inONE logo. Als je een product bestand geplaatst hebt via PLAATS PRODUCT BESTAND (dus opslaan en verwerken hebt gedaan) en je klikt op terug kom je niet op de juiste plek, dit zou namelijk het store dashboard moeten zijn. Wanneer je in LEVERANCIERS KOPPELINGEN zit mist er een knop terug – als je terug wil naar het store dashboard kan dat alleen via de terug knop in de Browser of het inONE logo bovenin

  • Guest
  • Jun 6 2019
  • Not being considered
Bug or Feature Feature
  • Attach files