Ideas community

Register and vote!

Automatisch overzicht nieuwe producten

Leverancier ziet graag dat het mogelijk wordt voor zijn klanten om snel te kunnen zien welke artikelen nieuw zijn en pas sinds een korte tijd worden aangeboden door de leverancier.
Hierbij zou het overzicht moeten weergeven welke artikelen sinds een maand of korter dan dat worden aangeboden door de leverancier op inONE.

  • Corne Anceaux
  • Jun 4 2019
  • Future consideration
  • Attach files