inONE Idea Community

We would love to hear your ideas for our platform. And please vote on other ideas. This would help us make inONE better for you.

Naamswijziging wordt niet meegenomen in de onregelmatige bestellers mail.

Als de naam wijzigt van een account dan wordt de oude naam vermeld op de onregelmatige bestellersmail.

  • Guest
  • Oct 22 2019
  • Not being considered
Bug or Feature Bug
  • Attach files