Ideas community

We would love to hear your ideas for our platform. And please vote on other ideas. This would help us make inONE better for you.

Implementatie Omgekeerd Speciaal Product (Reversed Special Product)

Als leverancier wil ik de mogelijkheid hebben om een product te verbergen voor bepaalde klanten.

Dat is dus eigenlijk een “Omgekeerd Speciaal Product”.

Speciaal Product:

Een product dat ALLEEN gezien/besteld kan worden door de klanten waaraan het expliciet is toegekend.

Alle andere klanten kunnen het product NIET zien/bestellen.

Omgekeerd Speciaal Product:

Een product dat NIET gezien/besteld kan worden door de klanten waarvoor dat expliciet is aangegeven.

Alle andere klanten kunnen het product WEL zien/bestellen.

  • Avatar32.5fb70cce7410889e661286fd7f1897de Guest
  • Nov 26 2019
  • Future consideration
  • Attach files