Ideas community

Register and vote!

Orderbevestigingsmail: lettertype vergroten

N.a.v. de recente wijziging in de lay-out van de orderbevestigingsmail is het verzoek ontvangen

om het lettertype in de mail te vergroten i.v.m. de leesbaarheid.

  • Marco van der Drift
  • Apr 2 2019
  • Future consideration
Order / Email
  • Attach files