inONE Idea Community

We would love to hear your ideas for our platform. And please vote on other ideas. This would help us make inONE better for you.

Speciaal Product onterecht besteld via oude bestellijst in de app

Leverancier meldt dat:

- een speciaal product besteld is door een klant die die geen leesrechten op dat product heeft,

- de leesrechten op het betreffende speciale product al heel lang niet gewijzigd zijn

 

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het product:

- via de app besteld is,

- nog in een oude bestellijst (gemaakt in 2017) van de betreffende klant stond,

- bij nog vier andere klanten van deze leverancier op een oude bestellijst (uit 2017/2018) stond,

- in de bestelomgeving van deze klanten niet zichtbaar was in de web-versie, maar alleen in de app 

 

Het is echter niet duidelijk geworden of het betreffende product:

- nog GEEN speciaal product was op het moment dat het aan de betreffende bestellijsten is toegevoegd

en het daarna dus pas een speciaal product is geworden,

- WEL al een speciaal product was voor de betreffende klanten op het moment dat het aan de betreffende bestellijsten is toegevoegd en daarna de groep klanten met leesrechten op het speciale product is beperkt.

 

Het probleem is in dit geval ad-hoc opgelost door het betreffende producten bij de vijf betreffende klanten uit de oude bestellijsten te verwijderen.

Daarmee is onderliggende oorzaak waarschijnlijk nog niet opgelost en moet dus nader onderzocht worden.

  • Avatar32.5fb70cce7410889e661286fd7f1897de Guest
  • Sep 4 2019
  • Future consideration
Bug or Feature Bug
  • Attach files