Ideas community

Register and vote!

Verzoek om slideshow in plaats van 1 afbeelding als banner

Leverancier X zou graag zien dat het mogelijk wordt om een slideshow aan te leveren als achtergrond (banner) voor de bestelomgeving, dit geeft nog meer mogelijkheden om de stijl van de bestelomgeving aan te passen naar de stijl die de leverancier graag ziet. Op dit moment kan een zelf gekozen achtergrond alleen worden aangeleverd door middel van 1 foto die voldoet aan het juiste formaat (1088 x 612 pixels).

  • Corne Anceaux
  • Mar 5 2019
  • Future consideration
  • Attach files