Ideas community

We would love to hear your ideas for our platform. And please vote on other ideas. This would help us make inONE better for you.

Portal franstalig - popups are not translated

Log in met non Dutch language settings. Wanneer je de nieuwe portal op franstalig zet (portal.nsf vervangen voor portaltest.nsf)/ bekijkt zie je dat de "nieuwe" tellers nog niet vertaald zijn. (zie "uw huidige bestelling") . Zie hiervoor screenshot in de bijlage

  • Avatar32.5fb70cce7410889e661286fd7f1897de Guest
  • Aug 7 2018
  • Future consideration
Onboarding Due Date
  • Attach files